قلب آبی(بقیه تگ های پست این وسط هستند)

 

به سلامتی اون پسری که 10 سالش بود باباش زد تو گوشش هیچی نگفت.....

20 سالش شد باباش زد تو گوشش هیچی نگفت......

30 سالش شد باباش زد تو گوشش زد زیر گریه....!!!

گفت :چرا گریه می کنی ؟  گفت :آخه اونوقت دستت نمی لرزید....

۱۳٩٢/۳/۳۱  توسط دختران حوا  |  پيام هاي ديگران ()

 
(بقیه تگ های پست این وسط هستند)

زندگی....!!!!!

همیشه به من میگفت زندگی وحشتناک است.........

ولی یادش رفته بود که به من میگفت تو زندگی من هستی.......

 

 

۱۳٩٢/۳/۳۱  توسط دختران حوا  |  پيام هاي ديگران ()

 
(بقیه تگ های پست این وسط هستند)

جات خالیه...

از ما که گذشت!!!!!

ولی به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن تا از همان اول فکری به حال جای خالیت کند...

 

۱۳٩٢/۳/۳۱  توسط دختران حوا  |  پيام هاي ديگران ()

 
(بقیه تگ های پست این وسط هستند)

خداجون ممنون

خدا جون وقتی  منو نقاشی میکردی .....

زیبا نقاشی کردی ممنون.......

سالم نقاشی کردی ممنون....  

آخه چرا خداجون تنها نقاشی کردی...؟؟

                                                                           

۱۳٩٢/۳/۳۱  توسط دختران حوا  |  پيام هاي ديگران ()

 
(بقیه تگ های پست این وسط هستند)

زندگی...

زندگی مثل یه پل قدیمیه....

به این فکر نکن که اگرتنها  ازش رد بشی دیرتر خراب میشه

به این فکر کن که اگه افتادی یکی باشه  که دستتو بگیره

۱۳٩٢/۳/۳۱  توسط دختران حوا  |  پيام هاي ديگران ()

 
(بقیه تگ های پست این وسط هستند)

استعداد...

استعداد عجیبی در شکستن داری.....

                                                 قلب........ غرور......... پیمان......

استعداد عجیبی در نشستن دارم......

                                                   به پای تو..... به امید تو..... در انتظار تو.....

۱۳٩٢/۳/۳۱  توسط دختران حوا  |  پيام هاي ديگران ()

 
(بقیه تگ های پست این وسط هستند)

روزگار...

به دنبال ویلچری هستم برای روزگار....

                                                     روزگار ظاهرا پایی برای راه آمدن با من ندارد....

۱۳٩٢/۳/۳٠  توسط دختران حوا  |  پيام هاي ديگران ()

 
(بقیه تگ های پست این وسط هستند)

 

۱۳٩٢/۳/۳٠  توسط دختران حوا  |  پيام هاي ديگران ()

 
(بقیه تگ های پست این وسط هستند)

و اینک ایران در المپیک 2014

رضا جان پات طلا که تونستی گلی طلایی برای ایران به ثمر برسونی

۱۳٩٢/۳/۳٠  توسط دختران حوا  |  پيام هاي ديگران ()

 
(بقیه تگ های پست این وسط هستند)

بودن یا نبودن !!!

زین پیش نبودیم ونبود هیچ خلاء.....

                                           زین پس چو نباشیم جهان خواهد بود......

۱۳٩٢/۳/٢۸  توسط دختران حوا  |  پيام هاي ديگران ()

 
(بقیه تگ های پست این وسط هستند)

حقارت....!

لقمه بزرگتر از دهانت بودم برای همین بود....

...........که مرا خرد میکردی تا اندازه شوم.......

۱۳٩٢/۳/٢۸  توسط دختران حوا  |  پيام هاي ديگران ()

 
(بقیه تگ های پست این وسط هستند)

وسوسه...

 

توویترین زندگیبه عروسکی نگا نکن....

که مال تو نیست ...

 چون اون فقط وسوسه ات میکنه ....

تا اونی رو که دوست داری از دست بدی......

۱۳٩٢/۳/٢۸  توسط دختران حوا  |  پيام هاي ديگران ()

 
(بقیه تگ های پست این وسط هستند)

خدایا....

گفتم خدایا: ازهمه دلگیرم،.......گفت:حتی از من

گفتم خدایا :دلم را ربودن..........گفت:پیش از من

گفتم خدایا:جقدر دوری ...........گفت:تو یامن

گفتم خدایا: تنهاترینم.............گفت:بیشتر از من

گفتم خدایا: کمک خواستم ....گفت: غیر از من

گفتم خدایا: دوستت دارم.......گفت:بیشتر از من

 گفتم خدایا: اینقدر نگو من....گفت:من توام توازمن!!!

۱۳٩٢/۳/٢۸  توسط دختران حوا  |  پيام هاي ديگران ()

 
(بقیه تگ های پست این وسط هستند)

عشق...

عشق آلوچه نیست که بهش نمک بزنی،دختر همسایه میترا نیست که بهش چشمک

بزنی،غذا نیست که بهش ناخونک بزنی،رفیق نیست که بهش کلک بزنی،عشق مقدس....

۱۳٩٢/۳/٢٧  توسط دختران حوا  |  پيام هاي ديگران ()

 
(بقیه تگ های پست این وسط هستند)

عشق خیابونی...

گفتمش دل میخری ؟پرسید چند؟گفتمش دل مال تو ،تنها بخند/

              خنده کرد و دل ز دستانم ربود

تا به خود باز آمدم او رفته بود / دل ز دستانش روی خاک افتاده بود.

 

 

 

۱۳٩٢/۳/٢٧  توسط دختران حوا  |  پيام هاي ديگران ()

 
(بقیه تگ های پست این وسط هستند)