بعضی وقتها هست که دوست داری یکی کنارت باشه......

                                                                       محکم بغلت کنه......

بذاره اشک بریزی تا سبک بشی.....

                                                                 بعد آروم توی گوشت بگه:

                                         

                               دیونه چته........من که باهاتم...!!!

 

/ 4 نظر / 6 بازدید
نعیمه

آره واقعا........

مرتضی

کافیه توجه کنی هر روز یکی این کار را باهات میکنه اما حواست بهش نیست

نازنین

موافقم!ولی اگه بتونه آدم همچین کسیو پیدا کنه!

پری ک

فقط میتونی آرزو کنی هیچ وقت حقیقت پیدا نمیکنه