غفلت

شادی امروزم را به خاطر نادانی دیروزم از دست دادم

                                                              خداوندا نادانی امروزم را بردار

تاشادی فردایم راازدست ندهم

/ 1 نظر / 5 بازدید