..//..

قصه کهنه دروغ بود

         من وتو بچگی کردیم

                    که به جای قصه خوندن

                              قصه رو زندگی کردیم


/ 26 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مائده

[قلب][قلب][قلب][گل][ماچ][گل][گل][قلب][قلب][قلب]

نیلوفر

ممنون که سرزدی[گل][گل][گل][گل][گل]

انسان

[گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][ماچ]

younes

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل]

مجتبي

باز هم بلند شو ایستادن کسی که زمینش زده اند از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند زیباتر است . . .

مجتبي

باز هم بلند شو ایستادن کسی که زمینش زده اند از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند زیباتر است . . .

*سامی*

تو با دلتنگی های من، تو با این جاده همدستی تظاهر کن ازم دوری، تظاهر میکنم هستی

mohammadjavad71

عجب عکس باحالی.قیافه رو [خنده][خنده][خنده] ممنون[دست][گل]