استعداد...

استعداد عجیبی در شکستن داری.....

                                                 قلب........ غرور......... پیمان......

استعداد عجیبی در نشستن دارم......

                                                   به پای تو..... به امید تو..... در انتظار تو.....

/ 0 نظر / 7 بازدید