خداجون ممنون

خدا جون وقتی  منو نقاشی میکردی .....

زیبا نقاشی کردی ممنون.......

سالم نقاشی کردی ممنون....  

آخه چرا خداجون تنها نقاشی کردی...؟؟

                                                                           

/ 0 نظر / 7 بازدید