روزگار...

به دنبال ویلچری هستم برای روزگار....

                                                     روزگار ظاهرا پایی برای راه آمدن با من ندارد....

/ 1 نظر / 9 بازدید
پاییزفصل زیبا

امروز با هم بودن را تجربه می کنیم و شاید فردا به یاد هم بودن را،پس امروز را بیا زیبا زندگی کنیم، به حرمت خاطرات فردا.....سلام دوست ارجمند با آرزوی موفقیت برای شما وتشکر ازمطالب زیبای وبتان ...در((پاییزفصل زیبا ))با جدیدترین نوشته هایم آپم ومنتظر حضورشما ....paez2012.persianblog.ir[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]