وسوسه صادقانه..........

به جرم وسوسه ......چه طعنه ها که نشنیدی حوا...!

               پس از تو .....همه تا توانستند ادم شدند.....!

                  چه صادقانه حوا بودی.....وچه ریاکارانه ادمیم...!

/ 2 نظر / 8 بازدید

دیگر بس است اینگونه از حوا سرودن با داسهای طعنه ؛ خرمن را درودن ما هرچه داریم از رگ حواست لیكن؛ خواندیم؛ از آدم زمان بچه بودن گفتند با ما ؛ آدمست اعجاز خلقت مردیم؛ از بیهوده آدم را ستودن حوا بمان در گور خود؛ مانند یك گنج! از دست "آدمها" همین بهتر: نبودن!. وقتی مجاز از عشق باشد سیب حوا؛ دیگر چرا باید درین غم سینه سودن؟ آدم همیشه می گریزد از حقیقت تقدیر حوا شد؛ كلاهش را ربودن.

علی اکبر معتمدی

سلام از اینکه به وبلاگ خودتون سر زدیند صمیمانه ازتون تشکر می کنم باز هم به ما سر بزنید .