پست های ارسال شده در خرداد سال 1392

خداجون ممنون

خدا جون وقتی  منو نقاشی میکردی ..... زیبا نقاشی کردی ممنون....... سالم نقاشی کردی ممنون....   آخه چرا خداجون تنها نقاشی کردی...؟؟                                                                             ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

استعداد...

استعداد عجیبی در شکستن داری.....                                                  قلب........ غرور......... پیمان...... استعداد عجیبی در نشستن دارم......                                                    به پای تو..... به امید تو..... در انتظار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

خدایا....

گفتم خدایا: ازهمه دلگیرم،.......گفت:حتی از من گفتم خدایا :دلم را ربودن..........گفت:پیش از من گفتم خدایا:جقدر دوری ...........گفت:تو یامن گفتم خدایا: تنهاترینم.............گفت:بیشتر از من گفتم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید