پست های ارسال شده در تیر سال 1392

روزگار!!

روزگاری مردم دنیا دلشان درد نداشت                                 هرکسی غصه اینکه چه میکرد را نداشت چشم سادگی از لطف زمین میجوشید                                خودمانیم زمین ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 17 بازدید

عاشق کر و کوت

شیرین بهانه بود . فرهاد تیشه میزد                                      تا نشنود صدای مردمان که میگفتن                                 دوستت ندارد!!!!
/ 1 نظر / 9 بازدید