زندگی...

زندگی مثل یه پل قدیمیه....

به این فکر نکن که اگرتنها  ازش رد بشی دیرتر خراب میشه

به این فکر کن که اگه افتادی یکی باشه  که دستتو بگیره

/ 0 نظر / 7 بازدید