حقبقت تلخ/././.

همه جا صحبت از مرغ است

                                      هیچ کس از  خروس نمیگوید

اینجا سیر شدن بهتر از بیداریست!!!!!!

/ 1 نظر / 13 بازدید
دعادست

معلوم نیست چه کوفتی به مرغ میزنند که یعد از خوردنش، فقط دوس داری بری توی خواب غفلت.