عاشق کر و کوت

شیرین بهانه بود . فرهاد تیشه میزد

                                     تا نشنود صدای مردمان که میگفتن

                                دوستت ندارد!!!!

/ 1 نظر / 4 بازدید
دعا دست

جمله عمیق و پر معنائیه ولی ارتباط این عکس وحشتناک .... چمیدونم والا [متفکر] زهله ترک نمیشی به این عکس نگاه میکنی؟