عاشق کر و کوت

شیرین بهانه بود . فرهاد تیشه میزد                                      تا نشنود صدای مردمان که میگفتن                                 دوستت ندارد!!!!
/ 1 نظر / 9 بازدید

خداجون ممنون

خدا جون وقتی  منو نقاشی میکردی ..... زیبا نقاشی کردی ممنون....... سالم نقاشی کردی ممنون....   آخه چرا خداجون تنها نقاشی کردی...؟؟                                                                             ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید
شهریور 94
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
7 پست
شهریور 92
12 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
20 پست
خرداد 92
19 پست